Nabídka:


Upozornění pro občany

Obdrželi jsme zprávu od místostrosty obce Sokolnice (3.8.2018)

Vážení, věnujte prosím pozornost této zprávě.
Dnes v noci došlo ke vloupání a pokusu o vloupání do několika rodinných domů v Sokolnicích. Pachatelé odvrtali okno, nebo dveře a odcizil peníze, cennosti i movité věci. Upozorněte prosím vaše občany, aby věnovali zvýšenou pozornost zabezpečení svých nemovitostí a byli obezřetní ke svému majetku.