Nabídka:


Likvidace odpadů - vyhodnocení ankety

 Po obci bylo rozdáno 130 anketních lístků, odpovědělo 53 respondentů (40,8%). Z toho 19 oslovených (14,6% z celkového počtu 130) bylo pro zachování stávajícího systému likvidace odpadů a 34 (26,1% z celkového počtu 130) pro změnu systému na "barevné popelnice". O domácí komposter by mělo zájem 20 domácností (15,3% z celkovéhon počtu 130). Děkujeme všem, kteří se ankety zúčastnili.