Nabídka:
Neznámá osoba nezvaně navštívila rodinu seniorů v Telnici