Nabídka:
Anketa - Komunitní plán sociálních služeb na období 2020-2023

 Vážení spoluobčané,

prosíme o vyplnění krátkého anonymního dotazníku pro potřeby plánování poskytování sociálních služeb v našem regionu.

Děkujeme za spolupráci

OÚ Otmarov

Pro vyplnění klikněte na : ODKAZ