Nabídka:
OZV 2/2008 o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku