Nabídka:
Obecně závazná vyhláška obce Otmarov č. 4 / 2007

Zastupitelstvo obce Otmarov na svém 22. veřejném zasedání dne 27.07.2009 v usnesení z tohoto zasedání přijalo změnu v obecně závazné vyhlášce č. 4 / 2007 o spalování suchých rostlinných materiálů, kterou se mění doba zákazu spalování na dobu : 01.07. - 15.08. v příslušném roce.