Nabídka:
Výroční valná hromada 2008

Úvodní stránka > Spolky a sdružení > SK Otmarov > Výroční valná hromada 2008 >

 

 

Dne 31.ledna se uskutečnila výroční valná hromada Sportovního Klubu Otmarov.

 

Účast na VVH byla téměř stoprocentní(chyběl pouze jeden člen,který byl na dovolené).

Schůzi zahájil a řídil předseda klubu pan Hrdý. Po přivítání, přednesení programu a jeho schválení, se započalo s přednesy referátů o činnosti na jednotlivých úsecích sportovního klubu.

Zprávu o činnosti klubu za rok 2008,  přednesl jednatel Pavel Minařík.

Poté byl přednesen plán práce na rok 2009, který opět přečetl Pavel  Minařík. Po jeho jednomyslném schválení, Byla přednesena zpráva  hospodáře a zpráva revizní komise.

Po těchto referátech nadešel dlouho očekávaný bod programu a to zpráva správce sportovního areálu. Miroslav Kordík coby správce si opět dal na této zprávě záležet a tak i nezúčastněný pozorovatel se dozvěděl leccos ze zákulisí práce sportovního klubu. Zpráva byla obsáhlá a vyčerpávající.

Po tomto bodě byl přednesen referát pana Jana Kaplana staršího o historii sportování v areálu  Pastvisko od doby založení tradice házenkářských turnajů pro starší pány, přes jiné sportovní aktivity, až po založení sportovního klubu a hodnocení jeho činnosti. Bylo konstatováno, že sportovní klub vyvíjí svoji činnost ke spokojenosti svých členů, ale i dětí a mládeže z Otmarova. Naplňuje volný čas dětí sportovními aktivitami různého druhu (kopaná, florbal, házená, stolní tenis, atletický sedmiboj atd.).

Je to práce několika členů SK a proto v diskuzi zazněl i návrh na zapojení většího počtu členů do činnosti klubu. Zejména při údržbě a přípravě hřiště na páteční fotbálky a s nimi spojené večerní posezení s Otmarovskými občany.

V nastalé diskuzi byly jednotlivé příspěvky oceněny potleskem (některé ještě před jejich přednesem).

Aktivní členové klubu požádali členskou základnu o schválení záměru přihlásit jedno družstvo do soutěže.Tento návrh byl schválen.

Celá schůze se nesla v přátelském a odlehčeném duchu, tak jak se na hodnotící schůze patří. Převládal pocit z dobře vykonané práce, ale i vědomí, že je stále co zlepšovat.

Po ukončení schůze bylo připraveno nejen pro členy, ale i pro ostatní občany občerstvení a živá hudba v podání pana Rudolfa Konečného. Na spolupořádání tohoto posezení se podíleli i otmarovští hasiči finančním darem.

Lze konstatovat, že zahájení sezony 2009 se jako každý rok podařilo.