Nabídka:


Pozvánka: Cyrilometodějský Velehrad - do 25. února 2018 (Rajhrad)

Muzeum Brněnska, příspěvková organizace,

Památník písemnictví na Moravě, areál benediktinského kláštera v Rajhradě

Vás srdečně zve na výstavu

Cyrilometodějský Velehrad.

Až do 25. února 2018 můžete v Památníku písemnictví na Moravě navštívit rozšířenou a doplněnou putovní výstavu Slováckého muzea v Uherském Hradišti připravenou k 1150. výročí příchodu verozvěstů na Moravu. Více informací na :rajhrad.muzeumbrnenska.cz/