Hasičský záchranný sbor JmK informuje

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje informuje, že v uplynulých dnech byly u několika firem zaznamenány případy falešných kontrol protipožárního zabezpečení a dokumentace. Proto upozorňujeme, že kontroloři HZS JmK se vždy prokazují služebním průkazem a průkazem kontrolujícího.