Jak správně třídit odpad - plasty


[ ekoporadna ]
Stejně jako papír patří i plasty k poměrně snadno recyklovatelným odpadům. Na druhou stranu se ale, narozdíl od papíru, velmi dlouho rozkládají a zatěžují tak nejen naše životní prostředí.
Proč třídit plasty?
Ve srovnání s papírem plasty vydrží na skládce či někde pohozené v přírodě několikanásobně déle. Proč si tedy zatěžovat naše životní prostředí látkami, které do ní nepatří když je možnost tento odpad zpracovat? Například prázdné použité PET lahve jsou největším vývozním artiklem naší země do Číny. A to zdaleka nejsme schopni tuto poptávku plně uspokojit. A proč? Protože vytřídíme stále ještě málo tohoto odpadu oproti tomu kolik ho vyprodukujeme.
Další možností co s tímto odpadem lze udělat je spalování. Z tohoto hlediska je největší problém dosáhnout dokonalého spalování. Jen tehdy se z některých plastů (PET) mohou stát jen neškodné látky jako je oxid uhličitý a voda. V žádném případě tohoto stavu nedocílíte doma v kamnech. Zde proběhne pouze nedokonalé spalování při kterém vzniká spousta látek, které mohou mít vliv na naše zdraví. Jedná se především o toxický oxid uhelnatý, karcinogenní benzen, těkavé uhlovodíky a spousta dalších. Zajímavé je to, že stejné látky vznikají i při spalování dřeva. U dřeva ale lze dosáhnout mnohem snadněji dokonalejšího spalování. Je to dáno tím, že dřevo je narozdíl od plastu porézní materiál, tudíž jim mnohem lépe prostupuje teplo. Není to dostatečný důvod upozornit souseda spalujícího co se dá na tuto skutečnost? Jde i o Vaše zdraví.
Jak plasty třídit?
Asi nemusím nikomu říkat, že jedním z největších problémů se skladováním tohoto odpadu je jeho objem, proto vždy před vhozením do koše láhev zmačkejte. Ušetříte si tak cestu ke kontejneru a váš odpad nezabere tolik místa. Plastový odpad vhazujte do velkých žlutých či jinak barevných kontejnerů s nápisem "PLASTY"
Do (většinou žlutých) kontejneru na plasty:
PATŘÍ
NEPATŘÍ
PET lahve
Mastné a jinak znečištěné obaly látkami nebiologického původu
sáčky, fólie
PVC, linolea
polystyren
plastové trubky
kelímky, tácky, příbory samozřejmě myslím plastové
Plastové lahve od chemikálií
další výrobky z plastu
Textil z umělých vláken
  
guma, pneumatiky, molitan
 
vícevrstvé obaly
Pokud si nejste jisti, zda některý z výrobků či obalů je opravdu vyroben z plastu a je tedy možné ho vyhodit do kontejneru na plasty, najděte si označení materiálu, ze kterého je výrobek vyroben (číslo je umístěno ve známém trojúhelníčku a pod ním slovní označení):

Symboly na obalech
Odpad
označení
číslo
Polyethylentetraftalát
PET
1
Vysokohustotní (lineární polyethylen)
HDPE
2
Polyvinylchlorid
PVC
3
Polypropylén
PP
5
Polystyren
PS
6
Toto značení je normováno ČSN 77 0052-2. Na trhu se často vyskytují i kombinované výrobky ty bývají označeny C/zkratka příslušných materiálů oddělená /. Jejich číselná označení lze najít ve výše zmíněné normě.
 Mýty o třídění plastu:

Mezi lidmi se vyskytuje několik chybných názorů jak správně třídit plasty.
Mýtus: Před vhozením do kontejneru je třeba odstranit z PET lahve víčko a etiketu.
Pravda: PET lahve můžete vhazovat do kontejneru i s papírovou etiketou a víčkem. Zpracovávající firmy si s tím už poradí.
Mýtus: Před vhozením do kontejneru musí být obaly očištěny od zbytků potravin.
Pravda: Ne, stačí, když potravinu sníte, případně zbytek vyškrábete. Na obalu mohou zůstat zbytky této potraviny.
Mýtus: PVC je také plast a tak patří do žlutého kontejneru.
Pravda: Ne, PVC nepatří do kontejneru. Při zpracování tříděného plastu totiž dochází k úpravě za vysoké teploty, při které se z PVC uvolňují škodlivé látky.
Co se s vytříděným plastem děje?
Z popelářských vozů putují plasty do dotřiďovací linky, kde jsou ručně roztříděny podle druhu (PET, fólie, polystyren,směs) případně i podle barvy (PET lahve).
PET lahve jak již bylo řečeno, putují velmi často na čínský trh, kde se z tohoto materiálu vyrábí vlákna, která se používají jako známá termoizolace do bund a spacáků. Mimo oděvní průmysl se dají tato vlákna využít také například do zátěžových koberců. Z fólií, které se nejdříve také rozdrtí se stávají nové fólie nebo plastové pytle. Speciální použití má vytříděný polystyren. Ostatní materiály se rozemelou na prášek nebo granule a pak se z nich za vysoké teploty vylisují různé desky, trubky, zahradní nábytek, různé plastové nádoby atd...