rozpočet 2009

 

                                                               Schválený rozpočet na rok 2009
 
 
                Paragraf                                             Název                                              Příjmy v tis. Kč
 
                0000                                      Daňové příjmy a poplatky                                               1927
                1012                                      Zemědělská a potravinářská činnost                                     9
                2119                                      Záležitosti těžebného průmyslu                                            8
                2141                                      Vnitřní obchod a služby                                                       0,2
                2310                                      Pitná voda                                                                         25
                3341                                      Sdělovací prostředky                                                           0,5
                3613                                      Rozvoj bydlení a bytové hospodářství                                   30
                3722                                      Komunální odpad                                                               12,1
                3723                                      Ostatní odpad                                                                     0
                3725                                      Tříděný odpad EKO-KOM                                                   12
                6171                                      Regionální a místní správa                                                    0,5    
                6310                                      Obecné příjmy                                                                    12
               
                Celkem za paragraf                                                                                                    2036,3
 
                                                                                                                                      Výdaje v tis. Kč
 
                1019                                      Zemědělská a potravinářská činnost                                    0,5
                2212                                      Pozemní komunikace                                                      700
                2221                                      Silniční a autobusová doprava                                            21
                2310                                      Pitná voda                                                                        20
                2321                                      Kanalizace                                                                     248
                3326                                      Kulturní památky                                                                6
                3341                                      Obecní rozhlas                                                                 16
                3392                                      Činnost v kultuře                                                                3
                3399                                      Jubilea důchodci                                                                6,8
                3412                                      Sportovní zařízení v majetku obce                                      56,5
                3421                                      Dětské hřiště                                                                   44
                3613                                      Nebytové hospodářství                                                      30
                3631                                      Veřejné osvětlení                                                              55
                3632                                      Pohřebnictví                                                                     17
                3721                                      Nebezpečný odpad                                                           10
                3722                                      Komunální odpad                                                            121
                3723                                      Tříděný odpad                                                                   28
                3745                                      Veřejná zeleň                                                                   81
                5311                                      Veřejný pořádek                                                              151
                5512                                      Požární ochrana                                                                23,5
                6112                                      Zastupitelstvo obce                                                          297
                6171                                      Správa obce                                                                    277,4
                6310                                      Služby peněžních ústavů ( KB )                                          10
                6330                                      Převod vlastním rozpočtovým účtům                                      0
                6402                                      Vratky dotací                                                                      4
 
                Celkem za paragraf                                                                                                  2239,7
 
                8124                                      Splátka dlouhodobého úvěru                                            - 217
                8115                                      Změna prostředků na bankovních účtech                          - 203,4
 
                Celkem za paragraf                                                                                                  - 427,4